Skip to content

Lê Thanh Sử (Sule)

CEO/Creative Director

Lời nói đầu

Nhiều công ty nhận thấy Digital Marketing là thách thức. Các doanh nghiệp vừa và nhỏ, công ty khởi nghiệp và công ty công nghệ thường thiếu thời gian hoặc tài năng nội bộ để triển khai thành công chiến lược marketing. Nếu không có nỗ lực quảng bá, các công ty có thể gặp khó khăn trong việc tạo ra nhận thức, lưu lượng truy cập web và khách hàng tiềm năng.

Chúng tôi có hơn 05 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực Digital Marketing và thiết kế web chuyên nghiệp trước khi quyết định khởi nghiệp và thành lập ORIG vào năm 2019dù sở hữu đội ngũ nồng cốt là những thành viên tuổi đời còn trẻ, nhưng với sự sáng tạoniềm đam mê lĩnh vực Digital Marketing cộng với khả năng am hiểu về insight khách hàng chúng tôi sẽ đề xuất các kế hoạch hiệu quả để giúp Thương hiệu của bạn Đi lên.